Mužský sbor Hútek zahájil svoji činnost 18. září 2009 díky lásce zakládajících členů k lidové písničce a díky odbornému vedení Jurky Chovance - nestora bánovského folklóru.

Název Hútek vznikl z původní myšlenky navázat na jiný bánovský soubor Kohútek. Po vzoru Olšava-Oldšava vzniklo spojení Kohútek-Oldhútek, ale nakonec se jevila předpona Old- zbytečná a zůstalo poetické Hútek.

Také se můžete setkat s názvem Bánovští kohúté, který je nezapomenutelný pro některé členy souboru a připomíná jejich účinkování ještě před působením souboru Kohútek.


Pohled jednoho ze zakládajících :

Jednoho dne v září zvonek. U dveří manželé Píškovi. V ruce plakátek a na něm HÚTEK . To že je pracovní název a pozvánka na schůzku - pokusit se založit mužský pěvecký soubor. Vůbec jsem se nerozpakoval a slíbil, že přijdu na ustavující sraz. Musím přiznat, že jsem o tom také kdysi přemýšlel, že by takový soubor mohl v Bánově existovat, ale nebylo člověka, který by měl tolik odvahy a opravdu ten nápad uskutečnil. Až Libor. Moc jsem si od toho nesliboval, znaje poměry v Bánově a ejhle jaké překvapení. Sešlo se nás devět nebo deset, to už přesně nevím, většinou kamarádů, kteří rádi zpívali do té doby většinou v hospodě a po cestě domů. Hned se začal domlouvat začáteční repertoár a to z CD sboru z Míkovic, aby vznikl nějaký začáteční fond, od kterého se soubor odrazí a Jurka nás začal doprovázet a radit jak zpívat.
První akcí bylo zpívání na Martinském průvodu, který se mimořádně vydařil a oživil tak začátek Bánovských hodù, které předtím jakoby nebyly. V neděli Hútek pořádal v restauraci hodové posezení s Burčákama, kteří dříve bývali dvorní cimbálovkou na slavných nedělních zábavách ještě v sále u Mandíkù /starší pamatují !!!/. A tady jsme nejvíc litovali, že se nepodařilo zachránit tento sál, který jak se ukazuje velice schází, právě na takové akce.
Pak jsme se rozrostli na třináct členù, začali rozšiřovat repertoár a připravovat se na další vystoupení - pro seniory, pro sokolky a také na vystoupení u Vánočního stromu a v kostele. Natrénovali jsme koledy a přednesli na vánočním koncertě a jednu i při slavnostní mši 1.1.2010.
Ani v novém roce jsme nepolevili a uskutečnili několik vydařených akcí. Pro mne asi nejlepší Hútková zabíjačka, ale asi proto, že jsem nebyl na obecní zabíjačce.
Doufám, že se souboru bude i nadále dařit a elán vydrží. Myslím si, že pro mnohé členy je to srdcová záležitost.
Ještě mnoho nevyřešených věcí máme před sebou. Například v čem vystupovat? Kroj je nákladná věc a dát nějakým levným způsobem krojové č ásti dohromady, v dnešní době patrně nejde. Tak snad košile stylizované si dáme ušít.
A nyní k repertoáru - náš duchovní vůdce Jurka razí teorii : "Fšecky pěsničky sů Bánovské a jak tetičky chodily s nošů, tož ich roznésly po celéj republice, no a tam si ich ludé poupravovali. No a my ich fčíl zpíváme, ale už enom tak, jak to v keréj oblasti upravili. Vlastně sů to fšecko pěsničky z Bánova ukradené."
Ještě k názvu - patřím k těm starším pamětníkům Bánovských kohútú, jak nás nazvali v Míkovicích, kde jsme vystupovali. My jsme proto chtěli prosadit starý název a také napoprvé prosadili demokratickým hlasováním. Postupem doby jsem vyslechl názor, že Hútek je více originální a úderný a navrhl jsem název vrátit na Hútek. A tak jsme teda Hútek (v závorce Bánovští kohúté).

Tož asi tolik. Havel Olin 1.3.2010