VIDEA Hútku:

Koledová mše A. Hradila v podání Plkotnic a Hútku,

kostel. sv. Martina v Bánově, 24.12.2016: