Co sa už stalo:

Zpívání sborů v Lipově, 23.10.2021

Setkání seniorů v Hluku, 21.9.2021

Po třech letech přišel Laďa Beníček na zkúšku s pozvánkou od svata na učinkování při tradičním setkání seniorů na hluckej tvrzi. I když se akce konala v úterý, účast přislíbil dostatečný počet členů.
Jak jsme se dověděli na začátku, tak toto setkání už bylo po stotřicátétřetí. Program zahájil svým pásmem místní pěvecký sbor pod vedením pana Soviše. Pak ochotníci předvedli, jak v Hluku probíhalo před více než 100 lety Zarážaní hory. Průvodní slovo při představení měla dobře připravené a precizně je uváděla paní Křiváková. Další částí programu bylo střídavé vystoupení Dolněmčanské pětky a Hútku. Dolněmčané měli v repertoáru písničky, které se hrávaly za našich mladších let. Oprášili jsme texty a rádi se k nim přidali. My jsme samostatně zazpívali naše osvědčená pásma. Podle reakcí přítomných návštěvníků se náš zpěv líbil. Myslím, že jsme přispěli k příjemné atmosféře, která v sále panovala. Stejně jak při naší poslední účasti jsme provedli košt řady hluckých slivovic i meruňky přítomných seniorů.
Děkujeme organizátorům za pozvání, milé přijetí a pohoštění.

Den za Moravu, Brno, 18.9.2021

Ó Moravo, ty vlasti má, tys země moje přemilá!
Zde každý kraj má nový div, zde onen dobrý lid je živ.
Ten miluje svou Moravu a dbá o její oslavu.

K tradiční oslavě už 16. ročníku Dne za Moravu jsme byli pozváni hned po našem úspěšném loňském vystoupení za Moravskou národní obec p. J. Procházkou.
Převeliká škoda, že se opakoval v našich řadách stejný problém ohledně účasti jednotlivých Hútkú z loňska. Nakonec sestava byla schopna vyrazit k Brnu ke Dni už počtvrté a nezklamat pořadatele a naše příznivce.
Po krátkém rozezpívání u motorestu na Samotě jsme v parádním čase přicestovali do moravské metropole. Před kostelem sv. Tomáše na Moravském náměstí se už konala formální i neformální setkání moravských patriotů. Členové Moravské národní obce nabízeli vlaječky a odznaky s moravskou orlicí. V 9 hodin už do kostela slavnostně nakráčel Kaiser – 1. moravský pěší pluk (vojáci), Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana (Rytíři), doprovázen hosty, soubory a veřejností. Po uctění památky významného panovníka své doby, markraběte Jošta položením kytice zástupci MNO, po Te Deum v podání Moravian Memory Brass , zahájila paní Karolína Antlová program v kostele. Měli jsme čest zazpívat moravskou hymnu Moravo, Moravo opět na kůru kostela. Zpěv se vydařil a jedinečná akustika kostela jen umocnila nezapomenutelný zážitek. Opět náš výkon ocenil pochvalným gestem hudebník z Moravian Memory Brass.
Všechny přítomné pozdravil pan farář Mons. J. Mráz. Byly předneseny projevy, ve kterých představitelé města i kraje připomněli význam Moravy v historii zemí koruny české (p. F. Synek z Mikulčic). Velmi dojemné bylo vyznání p. prof. Věry Lejskové, umístěné na 3. místě v Osobnostech Moravy 2020 z lásky k Moravě:
„Su šťastná, že su Moravanka a su na to hrdá“. Je významnou klavíristkou, hudební pedagožkou a publicistkou. My jsme ještě zazpívali Gúlalo sa červené jabúčko a Jsem Moravan. Fanfáry Moravianu Memory Brass ukončily program v kostele. Před ním se už řadil slavnostní průvod. Přesně v 9.55 hod. zaburácely 2 dělové salvy : Za Moravu! Za Slezsko!
Poté se slavnostní průvod vydal na cestu městem. Střídavě bubnovali vojáci, zpíval Hútek, hrál a zpíval Klobučan. Po příchodu na Náměstí Svobody se představily se svými vstupy kromě již uvedených souborů Líšňáček a soubor Moravanů Barbary Breindl. Byly předány ceny Osobností Moravy za rok 2020 a vyhlášena anketa nového ročníku. Osobností Moravy 2020 se stal Roman Horký, moravský kytarista, hudební skladatel a frontman.skupiny Kamelot.
V programu na nám. Svobody jsme se prezentovali třemi secvičenými pásmy. V posledním vystoupení poetickým přednesem pobavil diváky i nás Pavel. Svým kvalitním vystoupením nás překvapil soubor Klobučan. Závěrem programu zaznělo poděkování všem účinkujícím i hostům a také pozvánka na další ročník akce Den za Moravu.
Svým vystoupením jsme obohatili program Dne za Moravu a prožili další vydařenou folklorní sobotu.
O významu takové akce není třeba jistě polemizovat. Vždyť Morava není východ Česka nebo dokonce východ Čech. Morava je země s tisíciletou historií, země, která má budoucnost.

Slavnosti vína v UH, 11.9.2021

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou jedny z nejvýznamnějších akcí svého druhu, která prezentuje bohatost a rozmanitost tradiční lidové kultury na Slovácku. Dlouze se diskutovalo o tom, zda se bude oblíbená slavnost konat nebo se nezruší kvůli covidu stejně jako loni. Nakonec dali organizátoři v pořadí 18. pokračování největší lidové oslavy vína a folkloru zelenou. Nejen účinkující, ale i návštěvníci museli dodržovat a splňovat současná epidemiologická opatření.
V sobotu už o sedmi ráno vyrazil autobus s bánovskými soubory, které měly reprezentovat Mikroregion Východní Slovácko. Bohužel, stále se nám nedaří prosadit změnu harmonogramu odjezdů. Z Bánova odjíždí autobus s účinkujícími nejdříve a v UH nás nezaveze na seřadiště průvodu, ale na náměstí do středu města. Zatímco drobotina Minikohútku, Kohútek aj Zpěvule byly v hojném počtu, Hútek byl do průvodu značně oslaben. Neúčast v průvodu nebyla jen ze zdravotních důvodů. Při přesunu na seřadiště průvodu jsme zazpívali (jako loni) před domem Radovana Jančáře, který nás i se svou manželkou vítal s připraveným pohoštěním. Velmi ho potěšil pozdrav od najstaršího Hútka – Vitaj, Hoštáčane!
Slunečné počasí vynahradilo propršené studené Slavnosti z roku 2019. Svou premiéru na Slavnostech měl Malý Kohútek. Zahájil vystoupení opětovně na podiu na Mariánském náměstí. Tam se pak vystřídaly ostatní soubory z Východního Slovácka. Celý odpolední blok svým osobitým způsobem uváděla osvědčená profesionální moderátorka Markéta. V posílené sestavě Hútku, která dorazila na odpolední vystoupení, jsme odvedli solidní výkon. Také letos nás potěšila přítomnost a setkání s bánovskými rodáky žijícími v UH – Feje Beníčka, Jože Krála (Sartiho) a Pavla Veleckého – v publiku. Samozřejmě jsme nevynechali tradiční zpívání na kruháči (letos hned dvakrát). Někteří z našich příznivců nás tam již očekávali. Snad jsme je nezklamali.
A tak naši účast na Slavnostech vína můžeme přičíst k těm vydařeným.

Předhodové zpívání sborů v Šardicích, 4.9.2021

Po delší době jsme vyjeli na Kyjovsko. Podařilo se také uvolnit z práce Frantovi Krsičkovi, kterého jsme měli naložit cestou tam,v jeho rodném Ořechově, kde se měl zúčastnit rodinné oslavy. Frantu jsme našli, oslavenkyni (Frantové sestře) zazpívali Andulku. Odměnou nám byla štamprlka a i něco sladkého na zub. Zrovna v tom čase se přesunovali z kostela do restaurace ženich s nevěstů a svatebčané. Písničkama Eště svatba nebyla a Nežeň sa synečku jsme jich jistě potěšili, nasedli jsme do aut a odjeli směrem na Šardice. Rádců, kterým směrem máme jet, bylo hodně (stejně jako když sa jelo do Napajedel), ale řidiči sa drželi svého plánu.
Předhodové zpívání v Šardicích se uskutečnilo v areálu za starou školou. V programu vystoupilo 7 mužských a 2 ženské soubory. Předvedli jsme se, myslím , že dobrým výkonem, pásmem písní 2021. Tentokrát však bylo proloženo vypravěčským uměním vtipů až 4 členů souboru – Olinem, dvěma Zdeňky a Bohušem. Po programu jsme si zazpívali několik písní s CM Denica.
Během cestování se staly dvě události, které je třeba zaznamenat. Při cestě tam to bylo odbočení novou technikou, které jsme nazvali Vaňharův průjezd. Druhá událost se stala při návratu domů, kdy se druhý František cestů rozmyslel, že musí zpátky tam, kde jsme ho vyzvedli, chtěl zastavit v Bzenci a do Ořechova že půjde pěšky. Frantu jsme odvezli do rodné obce a zamíříli rovnů cestů k domovu.

Celá fotogalerie Jiřího Zaňáta ZDE

Hody v Suché Lozi s Plkotnicama, 21.8.2021

Rádi jsme přijali pozvání sucholožských Plkotnic obohatit program Hodového zpívání. Tradičně se konalo na prostranství u kulturního domu za slunečného počasí.
Tématicky zaměřené pásmo o bylinkách měly Plkotnice originálně pojaté spolu s doprovodnými rekvizitami - košíky plné známých i neznámých léčivek. A to by nebyl Pavel Bochin, aby aj medicinské téma nepřevedl do humorné roviny. Společně s Olinem poučili publikum o různých podobách a následkoch viagry a hodili do placu něco anekdot. Premiéru měly nové klobúky, znovu jsme ocenili výhodu letního kroje. Zazpívali jsme dvě samostatné pásma a spolu s Plkotnicama rozverné pásmo: žena versus muž, které jsme měli secvičené před pár lety. Několik písní jsme odzpívali za doprovodu hudecké muziky Lipina.
Plkotnice znovu přesvědčily o své pohostinnosti.
Na folklorní odpoledne bylo dobrovolné vstupné, stejně jako v Bánově má být výtěžek věnován postiženým tornádem na jižní Moravě.
Část z nás i většina ostatních Bánovjanů vydržala až do příjezdu linkového autobusu ve 20 hodin směr Bánov. To už pomalu začínal večerní program s CM Pajtáš.
A my, jak dycky ze Suché Loze, jsme odjížďali v dobré náladě s pocitem další vydařené akce.

Moravské chodníčky, Napajedla, 13.8.2021

Po téměř roční pauze jsme opět vyjeli do světa. Byli jsme pozvání na páteční zpívání folklórního festivalu Moravské chodníčky do Napajedel. Akce se konala v prostorách krásného areálu Nového kláštera na malém pódiu. Úžasnou atmosféru podvečerního vystoupení vytvořenou účinkujícími soubory ještě umocňovalo pěkné podsvícení a velký strom ořešáku nad pódiem.
Hned při vstupu do areálu jsme se setkali s Vlastíkem Ondrů. Jak jsme od něj zjistili, tak jako jeden z organizátorů pořádá již několik let o prázdninách týdenní soustředění dětí, které se zúčastnily soutěže Zazpívej slavíčku. A právě z těchto dětí sestavil šestičlenný sbor a secvičil pásmo pro tuto jedinečnou prezentaci. Také zde zazpívaly účastnice předloňského soustředění. Tyto si založily SemTam sbor (název je odvozem od toho, že spolu zpívají opravdu jenom občas = sem tam). Vystoupení obou sborů byla výborná, stejně jako skvělé výkony ostatních souborů. Zvláště se ale líbily rusínské písně cimbálovky Horobijci (CM vznikla z muzikantů CM Linda a CM Vonica) a kvalitní zpěv Kudlanek z Kudlovic za doprovodu houslí a basy. Zpestřením byla úprava písně Vínečko bílé Chlapčiskama ze Spytinova, kdy se chlapi stali gondoliéry a všichni jsme se virtuálně přesunuli do italských Benátek. My jsme připravené pásmo zazpívali celkem solidně, což potvrdil svým vyjádřením i pan Cyril Bureš ze Žlutavy, umělecký vedoucí souboru Chlapčiska ze Spytinova. Jak jsme později zjistili, pan Bureš je folklórní legendou Napajedelska. Primášoval CM Radovan a CM Josefa Černíka ze Zlína, je spoluzakladatelem dětského folklórního souboru Radovánek (1972), sběratelem lidových písní a lidové slovesnosti atd. Profesí byl pedagog a dokonce si ze svého působení v Napajedlích pamatoval i jména svých žáků z Bánova – Ryšávku Laďu a Vystrčila Josefa (Vichtóra) - které učil před 50-ti lety. Po skončení programu jsme si společně s chlapy z ostatních souborů zazpívali před kombinovanou muzikou. Těsně po půlnoci jsme s dobrým pocitem odjeli ke svým domovům.
FOTO Libor ZDE, FOTO Pavel Lígr ZDE.

Vzpomínka na plk. Aloise Dubce (*28.6.1923, +19.7.2019)

Konec června vždy patříval oslavám jeho narozenin v různém pojetí. Vždycky ale dobrosrdečně, radostně. Se smutkem si připomínáme jeho odchod. 19. července uplynuly už dva roky od jeho úmrtí. Utěká to, ale nezapomínáme. Chybí nám....

Folklórní memoriál Zdeňka Zálešáka a 278. výročí vysvěcení kostela sv. Martina, 18.7.2021

Stejně jako v loňském roce to byla první akce souboru pro veřejnost po koronavirové epidemii. Nádherné letní počasí jen umocnilo bohatou účast krojovaných všech generací na nedělní dopolední mši svaté v kostele sv. Martina. S procítěnou promluvou ji sloužil P. Radim Kuchař, kaplan Stojanova gymnázia na Velehradě.
Odpoledne už patřilo folkloru na Pálenici. Bohužel se memoriálu nemohl zúčastnit jediný přespolní pozvaný host – Mužský sbor z Mikulčic. Ničivé tornádo překazilo mnohé plány. Mezi postiženými byli i dva členové tohoto souboru.
Dopoledne v kostele a i odpoledne na Memoriálu bylo znát, že Bánovjané dbají, aby folklor nevymizel. Kohútek má jistě v „Minikohútku“ skvělé pokračovatele. A díky jejich obětavým rodičům také doprovodnou muziku. Ti nejmenší zahájili program a byli výborní. Stejně se zhostily programu všechny ostatní domácí soubory: Zpěvule, Kohútek aj Hútek. Účast byla tradičně velká, nálada skvělá. Moderování na jedničku zvládli Zbyněk Král s Pavlem Bochinem. Ti také za Hútek předali kytici květů s gratulací k 80. narozeninám zakladatelce Kohútku a Zpěvulí, paní Heleně Vystrčilové.
Rádi bychom poděkovali spolupořadatelům za pomoc s organizací obou nedělních akcí a návštěvníkům za podporu a zájem o folklor. Obzvlášť velké poděkování patří všem za štědrost při dobrovolném vstupném. Rozhodli jsme, že jeho výnos bude poslán na pomoc postiženým tornádem v Mikulčicích. Na dobrovolném vstupném se vybralo cca 25.000Kč, Hútek doplnil částku na 30.000Kč a ta byla předána do Mikulčic.

Foto , Video , Plakát

Nová posila

Během letošního roku se začal zapojovat do našich zkoušek Radek Pavlíček, který vyměnil Brno za Bánov. Tradiční láska k folkloru v celé rodině ho snad ani nemohla jinam než do Kohútku a Hútku zavést. Kromě jeho letité spolupráce s bohatou fotodokumentací k našim akcím bude jistě velkým přínosem jeho dovednost hry na harmoniku. Však ne nadarmo chodil do hudebky k Chovancom.
Ať se daří jemu i celému Hútku snad už zase v mnoha vystoupeních a tradičních akcích.

Den za Moravu, BRNO, 19.9.2020

Již potřetí jsme se zúčastnili Dne za Moravu pořádaného Moravskou národní obcí. Naše účast však byla ohrožena. Pořadatelé požadovali, abychom na akci určitě zazpívali dvě písně aspirující na moravskou hymnu. Poněvadž jsme je neměli nazpívané, tak je bylo třeba natrénovat. Na zkoušky však chodilo málo členů (důvodem nebyl jen koronavirus). Ve čtvrtek 17.9. v 19.45 hod. situace vypadala tak, že účast odřekneme. Naštěstí telefonicky potvrdili svou sobotní účast dva tenoři. A tak se jelo. Při cestě do Brna se však musela udělat ještě jedna improvizovaná zkouška – na parkovišti u motorestu Samota. Ta měla asi svůj význam, protože náš pěvecký výkon na kůru kostela sv.Tomáše ohodnotil pozounista Moravian Memory Brass zdviženým palcem. S vystoupením v průvodu a na pódiu jsme byli celkem spokojeni. A nebyli jsme sami, protože od pořadatelů jsme dostali poděkování s pozvánkou na příští rok. Tento rok nám ale na akci chyběla střelba dělostřelců kanonem.
S přihlédnutím k problémům s účastí na zkouškách a celé situaci složitější než minulá léta se akce, které přálo počasí, nakonec vydařila. Podrobný průběh programu je popsán ve článcích na odkazu.

Velmi milá odezva od pořadatelů:

"Vážení přátelé, dovolte, abych vám ještě jednou poděkoval za účast na letošní akci Den za Moravu.
Tradičně jste patřili k největším oporám a hvězdám této akce.
Těšíme se na spolupráci i v dalších letech!
Přejeme celému vašemu souboru mnoho elánu, zdraví a pohody!

Za Moravskou národní obec Jan Procházka "

Článek na zpravyzmoravy.cz

Plakát

10 let Rožnovských ogarů, Vigantice, 6.9.2020

Pozvánku na oslavu 10-ti let založení Rožnovských ogarů nešlo odmítnout a velmi rádi jsme ji přijali. Ogaři oslavu pojali v komornějším duchu a zúčastnili se jí společně se svými rodinnými příslušníky, Hútkem a pozvanými osobnostmi města. Na začátku celé akce bylo slavnostní požehnání P. Janem Machem v kostele ve Viganticích, odkud pochází někteří Ogaři. Úvodem P. Jan přivítal přítomné a v krátké promluvě s povděkem konstatoval, že hudba a zpěv zaujímají důležité místo při církevních obřadech. Kladně hodnotil, že jak Ogaři, tak také Hútek se zúčastňují akcí světských i mnoha akcí pořádaných farnostmi. Oba soubory v rámci požehnání zazpívaly po jedné písni. Ogaři poprosili zpěvem o pomoc sv. Michaela.
Program pak pokračoval na Výletišti. Po vyhodnocení činnosti souboru Rožnovských ogarů a zajímavé statistice vystoupili jak Ogaři, tak Hútek se svým pásmem písní. Následovala příjemná oficialita v předání dárků. Obohacením a zážitkem bylo vystoupení Jana Macha ml. na citeru. Po skončení první části programu probíhala volná zábava v kamarádské atmosféře. Prolínal se zpěv valašských a slováckých pěsniček – podle toho, jaká právě přišla na jazyk. Zdenek Jozífek předvedl ukázku svého „včelařského verbuňku“. Zpestřením a překvapením pro Ogary samotné byla tombola originálně vymyšlená jejich manželkami. Na celé odpoledne bylo připravené bohaté pohoštění a valašská slivovica v chladnějším počasí chutnala všem výborně. S nastupujícím soumrakem jsme se rozloučili a spokojeně s dobrým pocitem odjížděli od kamarádů domů.

Děkujeme za tradiční pohostinnost, přátelskou atmosféru a příjemné zážitky. Ogaři, nech Vám to pěkně zpívá další desítky let!

Foto Libora Kaštovského

Žehnání kaple Panny Marie Královny Na Vinohrádku v Kašavě, 22. 8. 2020

Přijali jsme pozvání P. Jana Macha na akci farnosti a OÚ v Kašavě u příležitosti žehnání nové kaple Panny Marie Královny. Sice v poněkud oslabené sestavě, nicméně na pěveckém výkonu to nebylo znát.
Při slavnostní mši svaté, kterou celebroval pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler, se s námi ve zpěvu vystřídal ženský a mužský pěvecký sbor z Kašavy, velmi působivý byl vstup Rožnovských Ogarů pod vedením Jana Macha st. Hudební doprovod v jejich podání jen umocnil pro nás neznámou mariánskou píseň. Muzikanti z kašavské Mladé dechovky výtečně zahráli nejen při mši svaté, ale i po jejím skončení na prostranství kolem kaple.
Pozornost zaslouží ojedinělý kovový kříž na kamenném podstavci umístěný v blízkosti kapličky. Kříž byl součástí letadla B17 sestřeleného nad Kašavou za 2. sv. války a byl nalezen občanem Kašavy.
Celému odpoledni přálo počasí, všechno měli připravené a organizačně zvládnuté na výbornou. To, že P. Jan Mach je velký nadšenec pro folklor , se nedalo přehlédnout. Valašské děvčice a ogaři v krojoch důstojně nesli obětní dary při mši svaté, předali množství děkovných dárků celé dlouhé řadě všech, kdo se zasloužili o stavbu této mariánské svatyňky, jejíž stavba byla zahájena na konci léta 2019. Po skončení mše svaté a děkovné řeči P. Jana Macha zazněla píseň, kterou všichni společně nacvičili. V jejím refrénu se opakoval text: Přijmi naši chválu, Paní divukrásná, Panno přesvatá, celá sluncem oděná, korunu z hvězd máš a měsíc u nohou, jsi jistý přístav náš a spásy jitřenkou.
Po focení u kapličky jsme si ještě pozpívali s neúnavnými Ogary, kteří se i s nástroji přestěhovali k našemu stolu. Pak za nama přišel s huslama také Hútek Jan Mach. Ani sa nám z tak zdařilé akce nechtělo odjížďat. Foto , FOTO TRINITAS

Mše svatá za P. Františka Boráka, 26. 7. 2020 (nedožitých 110 let)
K této důstojné vzpomínkové akci přispěl velkou měrou náš dobrý přítel, historik a spisovatel, Ladislav Slámečka. Člověk, který vlastní mnoho vyznamenání za udržování pamětí národa. Že je to stále nutné a aktuální připomněl v relaci na Českém rozhlase 18. 6. - v Den hrdinů druhého odboje. Velký prostor věnoval postavě P. Boráka, jenž se nebál projevit své názory jak za nacistické okupace, tak za totality.
Snad jen několik údajů z nelehkého života tohoto bánovského rodáka. Narodil se 25. listopadu 1910. Po absolvování gymnázia v Uh. Brodě v letech 1922-1930 vystudoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Olomouci 1930-1935 s absolutoriem a kněžským svěcením. Působil jako římskokatolický kněz na Moravě a v Čechách. Zemřel 25. července 1975 v Radslavicích u Přerova. Byl to člověk nenápadný, zato učený a nescházela mu odvaha. Právě on naslouchal ve zpovědnici Josefu Valčíkovi, výsadkáři a jednomu z atentátníků na Reinharda Heydricha. Jako talisman mu tehdy věnoval obrázek sv. Václava od Mikuláš Alše.
Mnohem více jsme vyposlechli v proslovu na úvod mše svaté od samotného L. Slámečky. Zazpívali jsme „Pri Strážnickéj bráně“.
Po skončení mše svaté jsme se přesunuli ke společnému hrobu kněží, kteří v Bánově působili. Tam je P. František Borák pochován. I položením květin a zazpíváním písní jsme uctili památku tohoto katolického kněze, jehož je nutno si vážit a nezapomínat. Jak zaznělo v písni v kostele : „Bože nám pomáhaj, aj Panna Maria, aby nezhynula moravská krajina!“

Pořad ČRo můžete poslechnout ZDE.

Memoriál Zdeňka Zálešáka a 277. výročí posvěcení kostela sv. Martina, 19.7.2020

Byla to vlastně první akce Hútku pro veřejnost po koronavirové pandemii. Letos se poprvé konala v rámci obecního Bánovského leta v areálu Pálenice. Kvůli stále se měnícím opatřením v rámci vzpomínané pandemie bylo jeho uspořádání dlouho na vážkách. Bylo však nutné prověřit, zda nám pozvané soubory potvrdí svou účast. Snažili jsme se zajistit kvalitní taneční soubory (minulý rok je nebylo možné pozvat s přihlédnutím k místu konání, které neumožňovalo ideální podmínky pro takové vystoupení. Podařilo se, a tak jsme mohli přivítat výborný taneční soubor Oldšava s CM Olšava, vynikající slovenský soubor Kopaničiar ze slovenské Myjavy se svou cimbálovkou.
Na poslední chvíli se po dohodě omluvil ženský pěvecký sbor Búdové umělkyně z Vlčnova, kde zase o sobě dal vědět koronavir.
Nedělní oslavy zahájila slavnostní mše svatá v kostele sv. Martina. V jejím průběhu jsme zazpívali mariánskou píseň a žalm. Mše svatá byla sloužena za zemřelé bánovské folkloristy.
P. Vojtěch Šíma, který celebroval mši svatou, ve své promluvě zmínil fakt, o němž jsme dosud mnozí nevěděli. 17. 7. 2020 uplynulo 277 let od posvěcení našeho kostela biskupem olomouckým – Jakubem Arnoštem z Lichtenštejna-Kastelkornu, tentýž biskup 12.5.1743 - ve stejném roce korunoval Marii Terezii na českou královnu.
Nově upravené prostory Pálenice přivítaly hojný počet návštěvníků domácích i přespolních.
Mezi hosty byl také hejtman zlínského kraje Jiří Čunek. Viditelně měl z této akce radost a ocenil, že se lidé dokáží zabavit sami. Účastí temperamentního Kopaničiaru dostal náš memoriál punc „mezinárodního“, zkušená Oldšava prezentuje folklor srdcem. Svým procítěným zpěvem program obohatil Jaroš Hrbáč st.
Nálada byla skvělá. Poděkování patří OÚ, spolupořadateli farnosti Bánov, ochotným cukrářkám za sladkosti, všem (včetně rodinných příslušníků Hútkú), kdo jakkoliv pomohli s organizací již tradiční akce. Všem nadšencům folkloru díky za přízeň a podporu.

Další fotky Radka Pavlíčka ZDE a ZDE. Pořad Markéty Ševčíkové Folklorní notování si můžete poslechnout v audioarchívu ČRo Brno, 25.7.2020, od 19:04 ZDE. Plakát ZDE. Videosestřih ZDE.

Jan Mach 50, 31.5.2020

Epidemie koronaviru zasáhla všechny oblasti našeho života. S vyhlášením nouzového stavu a souvisejících nařízení musel také Hútek zrušit naplánované akce. Odpadly zavedené čtvrteční zkoušky. Teď znovu ožívá naše e-kronika.
Po spuštění vládních uvolňovacích opatření jsme začali ve venkovních prostorách Pálenice zkoušet. Podíl na tom mělo i upravené pozvání na oslavu abrahámovin našeho externího člena P. Jana Macha na den 29.května. Na všech bylo vidět, že se těší z opětovného zahájení činnosti souboru.
Při naší cestě do Lukova jsme navštívili hřbitov v Luhačovicích, kde jsme položili kytky a uctili památku strýčka Dubca a paní Jílkové ( bývalá majitelka hotelu Litovel). Strýčkovi jsme samozřejmě zazpívali jeho nejoblíbenější písničku „Zaspala nevěsta“. Snad jsme mu tam „nahoře“ udělali radost.
V Lukově už jsme byli očekáváni a přivítání bylo velmi srdečné. Pohoštění bylo velmi hojné. Setkání se zúčastnili místní farníci a zpěváci z Kašavy. Škoda, že tam nebyli Rožnovšti ogaři. Po blahopřání „sa zpívalo o dušu“ a přišla na řadu i harmonika. Následné hodnocení jednoho člena Hútku bylo: „Takovú dobu v kuse jsem už dlúho nezpíval“. Až na chladné počasí (bylo ale dostatek paliva na zahřátí) to byla velmi zdařilá akce. Jendo, díky za vše a do mnoha dalších let přejeme jen to nejlepší. Jsme rádi, že jsme spolu stále v kontaktu. Těší nás naše přátelství.

Tradiční fašank v Bánově, 24.2.2020

Už se stává tradicí problém se zajištěním klarinetistů na fašankovú obchůzku. Chceme dodržet termín obchůzky v pondělí, což ale pro muzikanty znamená vzít si volno z práce a je to vlastně pro ně už třetí po sobě následující akce - hrají v sobotu i v neděli na obdobných akcích. Přesto se nám podařilo muzikanty zajistit – Jendy Jevčáka a Smetanu. Tento rok byl problém i s účastí členů Hútku. Řadu z nich skolila nemoc nebo se nemohli zúčastnit ze závažných důvodů. I když jsme byli v oslabené sestavě, tak jsme obchůzku zvládli podle plánu. Myslím, že skalní příznivce jsme potěšili. Ti nás ostatně odměnili kvalitní slivovicú a bylo i něco na zakousnutí. Dojemné bylo, jako každý rok, naše zastavení v mateřské školce. Po našem „vystoupení“ pod okny nám děti zazpívaly fašankové písničky ze své třídy. Věříme, že nám v nich rostou naši nástupci. Na Jarmeku jsme zazpívali bývalému fašančárovi strýcovi Kopuncových.
Akci jsme zakončili (stejně jako začali) a patřičně vyhodnotili na základně.
Děkujeme všem, kteří nás jakkoliv podpořili.
FOTO, Plakát

 

11. hútkovská zabijačka, 15.2.2020

Letošní přípravy byly jednodušší, protože jsme znovu použili osvědčený model : pátek až neděla a zajištění surovin od stejného dodavatele. Sponzory obešel náš sponzorský manažer Bohuš a potřebné suroviny zajistil Fera, za což jím patří veliký dík. Jelikož letos vyšlo konání Charitního plesu do Bánova na náš startovací páteční den a někteří jsme chtěli postíhat obě akce, začínali jsme už dopoledne. Hútky z řad důchodců posílili ještě stále aktivně pracující, kteří „obětovali“ svou dovolenou. Hojná účast členů byla vidět na odvedené práci. Z podstatných výrobků zůstalo na sobotu vaření obarovice. Změna byla při vaření „černé“, kdy Olina (lázeňský pobyt – na víkend si vzal vycházku) ochotně a úspěšně zastoupily Máňa s Lidků. Tradičně napekly něco sladkého pod zub naše ženy a opět nám život osladili Hamplovi.
Sobotní atmosféra této zabijačky se trochu nesla v duchu neúčasti strýčka Dubca. Nepřijel pozvaný gen. Boček a pro nemoc se omluvil plk. Pelčák. Rádi jsme mezi námi přivítali pana faráře P. Jiřího Putalu. Tak trochu komorní duch sobotního dne očividně rozproudily Plkotnice.
Myslím si, že zúčastnění sponzoři i s ostatními hosty byli spokojeni jak s pochutinami, tak i s kulturním programem. Letos to byla záležitost Jurky a Pavla Skyby s jeho dětmi Vojtíškem a Aničkou. Sobotní posezení ukončilo zdravé jádro až po příjezdu divadelníků. V neděli jsme už jen provedli úklid, trochu pozpívali. Ještě nás na chvíli přišli pozdravit i naši skalní přátelé a sponzoři Navláčilovi.
Rozcházeli jsme se s pocitem další zdařilé akce. FOTO

Společné setkání obcí farnosti, neděle 19.1.2020, Suchá Loz.

Motto: „Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu“ (Mt 22, 4b)

Oficiální název sice zněl Společné setkání obcí farnosti Bánov, ono tomu tak i bylo, protože byli zastoupeni farníci jak z Bánova, Bystřice p.L., tak také místní ze Suché Loze. Celé odpoledne se ale neslo v duchu abrahámovin pana faráře Jiřího Putaly. Dodatečně spojil tak oslavu svých narozenin s farní akcí. Ve 14 hodin začala v kostele sv. Ludmily děkovná mše svatá, po jejím skončení následoval přesun do Kulturního domu, kde k poslechu i zpěvu hrála cimbálová muzika Pajtáš. Po společném přípitku a gratulacích následovalo hodování a zábava. K řadě gratulantů jsme se přidali také my /větší společný dárek jsme předali už v předstihu/ a na pódiu jsme byli vydatnou posilou Pajtáše. Parádně jsme si zazpívali.
Nedošlo sice na původní záměr pana faráře: „Dom půjdem, až to vypijem!“, nicméně z nasmažených výborných řízků nezbyl /podle Sucholožanů/ žádný. Pohostinnost byla velká. Panu faráři, všem pořadatelům a každému, kdo se jakkoliv zasloužil o průběh příjemného „Setkání“, patří velké díky.

 

Živý Betlém aneb Putování čtvrtého krále, Suchá Loz, 5.1.2020

Odpoledne v neděli 5. 1 .2020 jsme v sucholožském kostele sv.Ludmily zazpívali některé části Koledové mše v rámci programu Živý Betlém aneb Putování čtvrtého krále. Zdařilé výkony nadšených herců ještě podpořil svým výtečným výkonem Pěvecký sbor z Kroměříže. Návštěvníci zaplněného kostela tak odcházeli nadmíru spokojeni.
Nemohli jsme odmítnout pozvání sucholožských pořadatelů k zakončení skvěle prožitého odpoledne. Všem jim patří velké poděkování.

Zpívání u vánočního stromu, 4.ledna 2020

Pro nepřízeň počasí 23.12.2019 se „Zpívání u vánočního stromu“ uskutečnilov náhradním termínu v sobotu 4.ledna 2020. Akce se zúčastnily soubory Kohútek, Zpěvule a Hútek, zahrála dechová hudba Bánovjanka. K našemu osvědčenému repertoáru (Bílé Vánoce, Purpura, Vždyť jsou Vánoce) jsme nacvičili další dvě koledy.
Obecní fotogalerie ZDE.

 

 

 

Akce 2015÷2019

Akce 2009÷2014

Návrat na hlavní stranu